Křesťanský kurz Samuel je určen mladým lidem od 17 do 35 let, kteří upřímně a opravdově hledají své místo v životě, a pomáhá jim rozpoznat svou cestu a učinit rozhodnutí.

Kurz je roční, na začátku zájemci musejí projít přijímacím pohovorem, a pokud jsou přijati, scházívají se jedenkrát za měsíc vždy v neděli od 15 do 19 hodin.

Setkání je devět (od října do června) + na konci srpna jsou exercicie – to je 10. setkání.

Součástí jednoho setkání je pěší pouť na nějaké vybrané poutní místo.

Kurz vede skupina kněží a řeholníků.

Kurz je sice náročný, ale zase ne tak, že by se nedal zvládnout třeba i při práci nebo při studiu.

Náplní každého setkání je katecheze, sdílení a společná modlitba včetně adorace, možnosti zpovědi a duchovního pohovoru.

Účastníci kurzu mají úkoly i na doma, čímž jsou vedeni k pravidelné modlitbě, k prohloubení vztahu s Bohem, k hlubšímu poznání Boha i sebe.

Připoj se

 

 

Cítíš-li touhu přihlásit se na tento kurz, pro bližší informace klikni sem.

Historie kurzu

Kurz pochází z Itálie, z Milána, a pod jménem GRUPPO SAMUELE jej založil a celou jeho strukturu vytvořil milánský arcibiskup kardinál Carlo Maria MARTINI. První kurz se konal v roce 1989/90. Sám uvádí: "Kurz Samuel je jedinečnou a neopakovatelnou zkušeností pro ty, kteří touží najít a poctivě hledají své povolání, svou životní cestu. "

1. Samuelova 3, 10a:

Hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím: „Samueli, Samueli!“ A Samuel odpověděl: „Mluv, tvůj služebník slyší.“

Kudy mám jít,

čím se mám stát,

co k tomu mít,

když chci Ježíše mít rád...

Několik svědectví účastníků kurzu:

"Kurz Samuel mi doposud dal hodně a přijde mi jako opravdu dobrý návod či způsob, jak zlepšit či prohloubit svůj duchovní život. Ten můj dosud změnil dost k lepšímu. A nejen ten duchovní. Pomohl mi najít si v životě určitý denní řád, lépe si teď organizuji čas, mám ho více a pravidelněji vyhrazeno na modlitbu a pro Boha. A když se daří modlitba, pak jde všechno lépe. Tuhle změnu jsem opravdu potřeboval."

 

 

 

"Před nastoupením do Kurzu Samuel se u mě objevovala touha po pravidelné modlitbě, po hlubším vztahu s Bohem. Proto, když přemýšlím o kurzu, mohu s vděčností říct, že vše, o čem jsem doposud jen přemýšlela, co jsem očekávala, ale nedokázala uskutečnit, se nyní učím. Řád - denní řád, řád v modlitbě, v životě - je potřeba, která mě nyní vede."

 

 

"Jsem vděčná za příležitost něco ve svém životě změnit a jsem ráda, že jsem členem kurzu Samuel. Pomáhají mi úryvky z Písma a duchovní četba. Společná setkání mě také velmi povzbuzují. Jsem ráda za čas, který věnujeme modlitbě. Děkuji za duchovní vedení, které mi předtím chybělo..."